Ulotka HBO „PILICA” w formacie A5:

ulotka HBO A5 str. 1   ulotka HBO A5 str. 2

schemat bazy: